Minta Pénzügyi horoszkóp
Időszak Napi
Horoszkóp kezdete 2017.01.24.
Horoszkóp lejárata 2017.01.25.


 • A nap általános szituációja.

  A Hold ezen a napon.

  Hanyatló Hold. Ez annak az ideje, hogy folytassa korábban megkezdett dolgait. Most lehet foglalkozni a hitel kérdésével - felvenni és visszafizetni. Nyereséget lehet szerezni a piacokon, tőzsdén. A beindult üzletet módosítani is lehet menet közben.

 • Hold a Nyilas jegyében

  A Hold a Nyilas jegyében. Alkalmas idő arra, hogy utazásra, tanulásra költse pénzét, valamint, hogy oktatással, korrepetálással pénzt keressen. Vásárolhat jegyeket, előjegyezhet szállodai helyeket, könyveket vehet. Mielőtt pénzügyi döntéseket hoz, hasznos, ha növeli szakképzettségét a gazdaság területén.

 • A nap személyes befolyásai (a bolygók és a személyes horoszkóp kölcsönhatása)

 • Fontos, hosszan tartó planetáris befolyások, amelyek hatása kiterjed erre a napra is.

 • Kedvező kölcsönhatás Plútó a Szaturnusszal az Ön horoszkópjában

  Tevékenységében igyekezzen nagy, jelentős szervezetekre támaszkodni, legyenek azok magán- vagy állami szervezetek. Most alkalmas az idő hosszú távú pénzügyi tervek kidolgozására. Esélye van arra, hogy jelentős állami megrendelést kapjon.

 • A nap alapvető planetáris befolyásai.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Mars a Marssal az Ön horoszkópjában

  Igen kockázatos, veszélyes időszak. Sebesülések, más egészségügyi problémák, verekedés, betörők támadása, autóbaleset és tűzvész miatt nem várt kiadásai merülhetnek fel. Mindent meg kell előznie a biztonság kérdésének és annak, hogy készen álljon a támadás elhárítására.

 • Bizonyos napszakokban hasznos figyelembe venni a Hold befolyását az Ön horoszkópjára.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Plútóval az Ön horoszkópjában 00:00-00:38

  Legyen óvatos, amikor pénzt fizet cégek részére, vagy amikor hitelt vesz fel. Ne vesszen el a részletekben, de olvassa el az apró betűs részeket is. És vezessen be biztonsági intézkedéseket kisebb tolvajok és más bűnözők ellen. Igyekezzen, hogy ne keverje össze a pénzügyi és szexuális kérdéseket, ne hagyja, hogy manipulálják Önt ezeken a területeken.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Szaturnusszal az Ön horoszkópjában 03:16-07:15

  Legyen óvatosabb a szabályokkal és dokumentumokkal. Felmerülhetnek bizonyos akadályok hivatalnokok, ellenőrök részéről, vagy egyszerűen késedelmek, külső, objektív okokból, mint autós dugók, vagy sorok. Legyen türelmes, ez az időszak nem tart sokáig, néhány óra múlva a helyzet megváltozik.

 • Feszültséggel teli kölcsönhatás Hold a Marssal az Ön horoszkópjában 20:03-24:00

  Ez az időszak balesetek, sebesülések és konfliktusok veszélyét hordozza magában. Legyen nagyon óvatos. Ne siessen cselekedni vagy beszélni - az óvatlan szó most konfliktust is kiprovokálhat. Pénzveszteségei is lehetnek, hibából, vagy valakinek a rosszindulatából. Munkája, pénz keresése során igyekezzen, hogy ne kockáztasson és senkit ne bántson meg.

Az asztrológiai prognózis alapja az Ön natális térképének (horoszkópjának) és a bolygók pontos helyzetének együttes elemzése a prognózis készítésének időpontjában. A személyes horoszkópot az Ön születési adatai alapján számítják ki és építik fel. Ezek után, a prognózis készítésének idejére folyamatosan, napokra lebontva elemezik a legjelentősebb asztrológiai befolyásokat (a bolygók mozgását) és azok hatását az Ön horoszkópjára. Ennek eredményeképpen készül el, az Ön személyére szabottan, az asztrológiai befolyások prognózisa. Ezek a befolyások a lehetőségek és problémák sokaságát jelenítik meg, amelyek ismeretében az Ön joga lesz az, hogy cselekedeteit megválassza. Mindez csak mint lehetőség jelenik meg, nem kötelező jellegű. A választás joga minden esetbe az Öné! Ismerve a befolyások jellegét és az időszakot, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat, Ön felmérheti a nehézségek mértékét és idejében kihasználhatja a felmerülő lehetőségeket. És ezzel még inkább saját sorsának alkotójává válik. A prognózis utalásokat tartalmaz a befolyások jellegére és arra az időszakra vonatkozóan, amikor azok legerősebben fejtik ki hatásukat. Ez javaslatot jelent az adott időszakban az optimális viselkedésre azért, hogy sikert, biztonságot érjen el az üzleti aktivitásban és a vállalkozásban. Lehetőséget nyújt arra, hogy saját életét minden pillanatban összevesse a kozmikus ritmusokkal, amelyekkel az ember elszakíthatatlan kapcsolata a természet által rendeltetett el. A planetáris befolyások különböző erővel nyilvánulhatnak meg. Vagy erősíthetik egymást, vagy ellentétesek egymással. Nem minden befolyás érzékelhető, felismerhető, nem mindegyik vezet jelentős eseményekhez. Ha ellentétes tendenciák működnek, érdemes a kedvezőkre támaszkodnia és ügyeiben tekintettel kell lennie azokra az irányokra, amelyekben feszült befolyások hatnak. A "feszültséggel teli", "konfliktusos", "bonyolult" befolyások arról szólnak, hogy az Ön életében felmerülő helyzetek bizonyos változásokat igényelnek és nagy a valószínűsége annak, hogy ezek a változások be is következnek. Ez a legintenzívebb időszak, amely megköveteli a helyzet felismerését, az Ön részvételét annak feldolgozásában, sok erő, energia befektetését. Ha mindez sikerül, akkor a változások lényegesek, pozitívak lesznek és ez egy új szintre való felemelkedéshez vezethet. A "feszültséggel teli" aspektusok azt is jelenthetik, hogy Ön a szokásosnál érzelmesebb, ingerlékenyebb, lelkesebb, agresszívabb lehet. Ezért ilyenkor szigorúban kell ellenőriznie magát, kritikusabbnak kell lennie önmagával. A feszült befolyások nem jelentik azt, hogy le kellene mondania dolgokról, amelyek az Ön számára fontosak. Egyszerűen csak fel kell mérni a tényezők összességét az adott időszakban és a legésszerűbb döntést kell meghozni. A bonyolult helyzetek semlegesítése céljából igyekezzen kihasználni azt az időszakot, amikor a feszült befolyásokkal egy időben kedvező befolyások is hatnak. A kedvező befolyás arról szól, hogy az adott időszak alkalmas bizonyos cselekedetekre és azokban ilyenkor könnyebb lesz eredményt elérni, mint máskor lehetne. Ugyanakkor arra is rámutat, hogy ez az Ön tehetsége, képességei, potenciálja kibontakozásának legkedvezőbb időszaka.

Írjon nekünk

We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, revised Privacy Policy and Terms of Use.

I accept